Advance group on Saturday afternoon

Try this group…very competitive

SBH Sunday group 7-10pm
Players:

emoji294️ 5.00 Stars
1. Bimo
2. Dixon Tham
3. Alistaire Chua
4. Li Zheng Xi

emoji294️4.75 Stars
1. Syafiq Lim
2. Chung Tze Herng
3. Daniel Ho
4. Jaren Tan
5. Chng Jun Xian
6. Edwin Si
7. Deo Teo
8. Ronald

emoji294️4.50 Stars
1. Michael Chandra
2. Leroy Tay
3. Aaron Cheng
4. Yi Xian
5. Saw Jia Min
6. Ang Wei Jun
7. Liao Jun Wei
8. Fong Guo Qiang
9. David Chien
10. Jonathan Chien
11. Vivek
12. Ryan Ong
13. Twins 1
14. Twins 2
15. Jimmy Tok

Optimized by Optimole