Badders Frrench OPEN financer – Tontowi Liliyana NATSIR vs Zheng Siwei Chen Qingchen

Date: 2017-10-30 18:12:31 [aoa id=’2′][dn_wp_yt_youtube_source type=”101″ id=”Tsi7FW5tpZk”][/aoa] Badders OPEN 2017 Final – Tontowi Ahmat Liliyana NATSIR vs Chen Qingchen Give a Thumbs up & subscribe: https://goo.gl/WG7Rwr

Date: 2017-10-30 18:12:31

[aoa id=’2′][dn_wp_yt_youtube_source type=”101″ id=”Tsi7FW5tpZk”][/aoa]

Badders OPEN 2017 Final – Tontowi Ahmat Liliyana NATSIR vs Chen Qingchen
Give a Thumbs up & subscribe: https://goo.gl/WG7Rwr